מדיוניקס יונים 20 ק"ג / יונים משופר 1 ק"ג / 20 ק"ג

תערובת פרימיום ליונים