מדיוניקס מכרסמים 1 ק”ג / 4 ק"ג / 20 ק"ג

כופתיות למכרסמים 1 ק”ג / 4 ק"ג / 20 ק"ג