פריטי בירד – האכלת יד 22/10 2.27 ק"ג

מזון האכלת יד 22/10 מזון יבש מלא לתוכים. 2.27 ק"ג.