מדיוניקס תוכונים / תוכונים מיוחד 1 ק”ג / 4 ק"ג / 20 ק"ג

תערובת תוכונים / תוכונים מיוחד 1 ק"ג / 4 ק"ג / 20 ק"ג