מדיוניקס קוקוטל מיוחד 20 ק"ג

מדיוניקס קוקוטל-מיוחד 20 ק"ג