מדיוניקס פינקים 1 ק”ג / 4 ק"ג / 20 ק"ג

תערובת פרימיום לפינקים 1 ק"ג / 4 ק"ג / 20 ק"ג.