מדיוניקס מכרסמים מועשר 1 ק"ג / 4 ק"ג / 20 ק"ג

מכרסמים מועשר 1 ק"ג / 4 ק"ג / 20 ק"ג.