מדיוניקס מטילות 1 ק"ג / 20 ק"ג

כופתיות למטילות 1 ק"ג / 20 ק"ג.