מדיוניקס כנרים 1 ק”ג / 4 ק"ג / 20 ק"ג

תערובת פרימיום לכנרים 1 ק”ג / 4 ק"ג / 20 ק"ג.