פריטי בירד – כופתיות מיוחדות לגקו 1.36 ק"ג

כופתיות מיוחדות לג'קו 1.36 ק"ג