מדיוניקס השריה 1 ק"ג / 20 ק"ג

תערובת השריה 1 ק"ג / 20 ק"ג